social.viktorlindberg.com

Content Warning: (In Swedish) om rasim och antirasism

Mattias Gardell har alltid varit en förebild för mig, och här är en väldigt bra interjuv som jag tycker alla ska ta del av som handlar om rasism i Sverige.

Rasism har funnits i drygt 500 år, långt innan idén om biologisk rasism dök upp. Det säger Mattias Gardell, professor @UU_University. Expos Faktalabbet har pratat med Mattias om vad rasism är och hur den tar sig uttryck. https://bit.ly/3g79nJM


Rasism har funnits i drygt 500 år, långt innan idén om biologisk rasism dök upp. Det säger Mattias Gardell, professor @UU_University. Expos Faktalabbet har pratat med Mattias om vad rasism är och hur den tar sig uttryck. bit.ly/3g79nJM
https://nitter.net/StiftelsenExpo/status/1278228617214951428#m