social.viktorlindberg.com

RT: Det finns ingen anledning att vänta till Corona-epidemin är över för att avprivatisera vård, skola och omsorg. Apoteken bör givetvis också ställas under demokratisk kontroll


Det finns ingen anledning att vänta till Corona-epidemin är över för att avprivatisera vård, skola och omsorg. Apoteken bör givetvis också ställas under demokratisk kontroll
https://nitter.net/GRUNDBULT/status/1269555024977432576#m